Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy szczytny tytuł:

GEPARD BIZNESU 2017

przyznany przez Instytut Europejskiego Biznesu.

Aktywnie inwestujemy w prawa majątkowe, nieruchomości, pochodne oraz dłużne instrumenty finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego. Zarządzamy prawami majątkowymi własnymi i zewnętrznymi. Przykładamy  dużą wagę do standardów działania i jakości obsługi wszystkich partnerów biznesowych budując na tym swoją przewagę konkurencyjną. Naszym priorytetem jest skuteczne, ale przede wszystkim etyczne działanie prowadzące do wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Specjalizujemy się także w subrogacji, a mając zorganizowane struktury również w obrocie i zarządzaniu portfelami własnych praw majątkowych.

Naszą wiarygodność biznesową potwierdza certyfikat (kliknij):

FIRMA WIARYGODNA FINANSOWO

 


O NAS

Struktura firmy

Grupę Kapitałową KOPW tworzy KOPW HOLDING Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii jako podmiot dominujący oraz jednostki zależne, współzależne i powiązane m.in. spółka Krajowy Obrót Papierów Wartościowych sp. z o.o. i spółka komandytowa. Podział zadań pomiędzy poszczególne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KOPW wynika z rozdzielenia zadań i działań związanych z kompleksowym zarządzaniem prawami majątkowymi. Taka konstrukcja porządkuje strukturę organizacyjną, umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz daje możliwość doskonałej kontroli kosztów.

W chwili obecnej struktury firmy buduje 7 departamentów. Od I połowy 2017r. KOPW zajmuje się tylko inwestycjami na publicznym (regulowanym) rynku kapitałowym, a inwestycjami na rynku niepublicznym zajmie się spółka zależna – PRIVATE EQUITY, celem poszerzenia oferty firmy o finansowanie podmiotów niedopuszczonych do obrotu publicznego. Spółka w swojej ofercie nie posiada produktów finansowych kierowanych do szerokiego rynku konsumenckiego w reżimie B2C.

Wyróżnia nas efektywność i kompleksowa oferta, z której korzystają przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku polskim i za granicą. Łączymy wiedzę, kompetencje i nowoczesne technologie, żeby móc sprawnie reagować na zmiany w otoczeniu prawnym i rzeczywistości rynkowej.

Nasza Historia

Spółka KOPW rozpoczęła działalność w maju 2010 roku od inwestycji na regulowanym, publicznym rynku kapitałowym tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, początkowo w innej formie prawnej.

W 2012 roku przeszła reorganizację operacyjną i finansową rozszerzając skalę działania. Znaczny rozwój został w głównej mierze zdeterminowany poprzez powołania i przejęcia kolejnych spółek. Już w 2014r. przejęte zostały 2 duże podmioty z branży finansowej.

W 2015r. zapadła decyzja o konieczności powołania nowego podmiotu do obsługi podmiotów poza obrotem publicznym tj. spółki Private Equity. To nieustanny rozwój i nacisk na budowanie wzajemnie owocnych długofalowych relacji z kontrahentami pozwala na ciągły wzrost wartości rynkowej.

 

 

Istniejemy od

2010

roku

Zrealizowaliśmy

2458

inwestycji

Mamy

3285

dni doświadczenia w inwestycjach

Współpracujemy z

10000

podmiotów

 


WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy podmioty szukające finansowania
z rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych z takich branż jak:Usługi medyczneFMCGNieruchomości

Nasze wartości w kontaktach
z Partnerami Biznesowymi:

 • Nie składamy obietnic bez pokrycia
 • Indywidualnie podchodzimy do potrzeb naszych partnerów
 • Szanujemy naszych konkurentów
 • Zachowujemy poufność informacji
 • Unikamy konfliktu interesów
 • Pracujemy na przejrzystych i uczciwych zasadach
 • Dążymy do długoterminowych i trwałych relacji

Zasady Dobrych Praktyk
Etyka w działalności podmiotów rynku finansowego jest niezwykle istotnym elementem, gdyż stanowi podstawę ich zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa. Mając to na uwadze przyjęliśmy Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. To zbiór 16 ogólnych i uniwersalnych zasad, które są wyrazem podstawowych wartości i ideałów etycznych przyświecających przedsiębiorstwom finansowym. Tekst Kanonu to efekt współpracy trzydziestu organizacji zrzeszających podmioty oferujące produkty i usługi finansowe, organizacji i instytucji reprezentujących interesy klientów oraz innych instytucji rynkowych, a także ekspertów ze środowiska akademickiego. Stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego rekomenduje m.in. podstawowy regulator rynku – Komisja Nadzoru Finansowego.

Nasze wartości w firmie,
w kontaktach ze współpracownikami:

 • Szanujemy poglądy wszystkich pracowników
 • Dbamy o reputację firmy
 • Dbamy o dobre relacje wewnątrz Grupy Kapitałowej
 • Pomagamy sobie wzajemnie
 • Jesteśmy tolerancyjni
 • Relacje opieramy na wzajemnym szacunku i partnerstwie
 • Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje


KONTAKT

Zapraszamy do kontaku z Nami przez formularz kontaktowy

 

Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429435, posiadająca numer NIP: 5213634895

Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa

email: kopw@kopw.pl

(Zobacz na mapie)

KOPW 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa