„Zarządzamy prawami majątkowymi o wartości 34mln. zł. Zysk netto
portfela naszych inwestycji w 2016r. wyniósł ponad 3,5mln.zł.”

Aktywnie inwestujemy w prawa majątkowe, nieruchomości, pochodne oraz dłużne instrumenty finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego.

Specjalizujemy się także w subrogacji, a mając zorganizowane struktury również w obrocie i zarządzaniu portfelami własnych praw majątkowych.”

 


O NAS

Struktura firmy

Grupę Kapitałową KOPW tworzy KOPW HOLDING Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii jako podmiot dominujący oraz jednostki zależne, współzależne i powiązane m.in. spółka Krajowy Obrót Papierów Wartościowych sp. z o.o. spółka komandytowa. Podział zadań pomiędzy poszczególne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KOPW wynika z rozdzielenia zadań i działań związanych z kompleksowym zarządzaniem prawami majątkowymi. Taka konstrukcja porządkuje strukturę organizacyjną, umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz daje możliwość doskonałej kontroli kosztów.

W chwili obecnej struktury firmy buduje 7 departamentów. Od I połowy 2017r. KOPW zajmuje się tylko inwestycjami na publicznym (regulowanym) rynku kapitałowym, a inwestycjami na rynku niepublicznym zajmie się spółka zależna – PRIVATE EQUITY, celem poszerzenia oferty firmy o finansowanie podmiotów niedopuszczonych do obrotu publicznego. Spółka w swojej ofercie nie posiada produktów finansowych kierowanych do szerokiego rynku konsumenckiego w reżimie B2C.

Wyróżnia nas efektywność i kompleksowa oferta, z której korzystają przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku polskim i za granicą. Łączymy wiedzę, kompetencje i nowoczesne technologie, żeby móc sprawnie reagować na zmiany w otoczeniu prawnym i rzeczywistości rynkowej.

Nasza Historia

Spółka KOPW rozpoczęła działalność w maju 2010 roku od inwestycji na regulowanym, publicznym rynku kapitałowym tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, początkowo w innej formie prawnej.

W 2012 roku przeszła reorganizację operacyjną i finansową rozszerzając skalę działania. Znaczny rozwój został w głównej mierze zdeterminowany poprzez powołania i przejęcia kolejnych spółek. Już w 2014r. przejęte zostały 2 duże podmioty z branży finansowej.

W 2015r. zapadła decyzja o konieczności powołania nowego podmiotu do obsługi podmiotów poza obrotem publicznym tj. spółki Private Equity.

 

 

Istniejemy od

2010

roku

Zrealizowaliśmy

2458

inwestycji

Mamy

3285

dni doświadczenia w inwestycjach

Współpracujemy z

10000

podmiotów

 


WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy podmioty szukające finansowania
z rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych z takich branż jak:Usługi medyczneFMCGNieruchomości

Nasze wartości w kontaktach
z Partnerami Biznesowymi:

 • Nie składamy obietnic bez pokrycia
 • Indywidualnie podchodzimy do potrzeb naszych partnerów
 • Szanujemy naszych konkurentów
 • Zachowujemy poufność informacji
 • Unikamy konfliktu interesów
 • Pracujemy na przejrzystych i uczciwych zasadach
 • Dążymy do długoterminowych i trwałych relacji

Nasze wartości w firmie,
w kontaktach ze współpracownikami:

 • Szanujemy poglądy wszystkich pracowników
 • Dbamy o reputację firmy
 • Dbamy o dobre relacje wewnątrz Grupy Kapitałowej
 • Pomagamy sobie wzajemnie
 • Jesteśmy tolerancyjni
 • Relacje opieramy na wzajemnym szacunku i partnerstwie
 • Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje


KONTAKT

Zapraszamy do kontaku z Nami przez formularz kontaktowy

 

Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429435, posiadająca numer NIP: 5213634895

Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa

email: kopw@kopw.pl

(Zobacz na mapie)

KOPW 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa