KRAJOWY OBRÓT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zarządzamy prawami majątkowymi o wartości 34mln. zł. Zysk netto portfela naszych inwestycji w 2016r. wyniósł ponad 3,5mln.zł. ---- Spółka Krajowy Obrót Papierów Wartościowych aktywnie inwestuje w prawa majątkowe, nieruchomości, pochodne oraz dłużne instrumenty finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego. Mając zorganizowane struktury specjalizuje się również w obrocie i zarządzaniu portfelami własnych praw majątkowych. Docelowo od II połowy 2016r. KOPW będzie zajmowała się tylko inwestycjami na publicznym (regulowanym) rynku kapitałowym, a inwestycjami na rynku niepublicznym zajmie się spółka zależna. Spółka w swojej ofercie nie posiada produktów finansowych kierowanych do szerokiego rynku konsumenckiego w reżimie B2C. W portfelu spółki znajdują się nieruchomości komercyjne, gruntowe i mieszkalne zlokalizowane na terenie całego kraju. W pierwszej połowie 2016r. zaczął się proces przygotowywania spółki zależnej PRIVATE EQUITY celem poszerzenia oferty firmy o finansowanie podmiotów niedopuszczonych do obrotu publicznego.

Kontakt

Adres:

Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa

Adres WWW:

www.kopw.pl

Adres korespondencyjny

KRAJOWY OBRÓT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Adres: Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

O nas / Współpraca

O nas

Spółka KOPW rozpoczęła działalność w maju 2010 roku od inwestycji na regulowanym, publicznym rynku kapitałowym tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, początkowo w innej formie prawnej. W 2012 roku przeszła reorganizację operacyjną i finansową rozszerzając skalę działania. Znaczny rozwój został w głównej mierze zdeterminowany poprzez powołania i przejęcia kolejnych spółek. Już w 2014r. przejęte zostały 2 duże spółki z branży finansowej. Również w 2014r. zapadła decyzja o konieczności powołania nowego podmiotu do obsługi podmiotów poza obrotem publicznym tj. spółki Private Equity. W chwili obecnej struktury firmy buduje 7 departamentów.

Spółka zarządza własnymi prawami majątkowymi o wartości nominalnej ponad 32mln. zł.

Zapraszamy do współpracy

podmioty szukające finansowania z rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych z takich branź jak:

- usługi medyczne

- FMCG

- nieruchomości

Jesteśmy również zainteresowani nabyciem za gotówkę wszystkich lokali mieszkalnych z rynku wtórnego zlokalizowanych w miastach: Warszawa, Kraków w cenie nie wyższej niż 75% ceny rynkowej wynikającej z operatu szacunkowego.

 

Nasze wartości w kontaktach z Partnerami Biznesowymi:

 • Nie składamy obietnic bez pokrycia
 • Indywidualnie podchodzimy do potrzeb naszych partnerów
 • Szanujemy naszych konkurentów
 • Zachowujemy poufność informacji
 • Unikamy konfliktu interesów
 • Pracujemy na przejrzystych i uczciwych zasadach
 • Dążymy do długoterminowych i trwałych relacji

Nasze wartości w firmie, w kontaktach ze współpracownikami:

 • Szanujemy poglądy wszystkich pracowników
 • Dbamy o reputację firmy
 • Dbamy o dobre relacje wewnątrz Grupy Kapitałowej
 • Pomagamy sobie wzajemnie
 • Jesteśmy tolerancyjni
 • Relacje opieramy na wzajemnym szacunku i partnerstwie
 • Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje

 Zasady Dobrych Praktyk

Etyka w działalności podmiotów rynku finansowego jest niezwykle istotnym elementem, gdyż stanowi podstawę ich zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa. Mając to na uwadze przyjęliśmy Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. To zbiór 16 ogólnych i uniwersalnych zasad, które są wyrazem podstawowych wartości i ideałów etycznych przyświecających przedsiębiorstwom finansowym. Tekst Kanonu to efekt współpracy trzydziestu organizacji zrzeszających podmioty oferujące produkty i usługi finansowe, organizacji i instytucji reprezentujących interesy klientów oraz innych instytucji rynkowych, a także ekspertów ze środowiska akademickiego. Stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego rekomenduje m.in. podstawowy regulator rynku - Komisja Nadzoru Finansowego.

Formularz kontaktowy

 
 _  _   ______  _____   _  _  
| \ / || /_  _// | __ \\ | || | || 
| \/ ||  -| ||- | | \ || | || | || 
| . . ||  _| ||_ | |__/ || | \\_/ || 
|_|\/|_|| /_____// |_____//  \____// 
`-` `-`  `-----`  -----`   `---`  
                    

Lokalizacja