Poprzez wysokie standardy etyczne dążymy do podniesienia jakości świadczonych usług przez wszystkie firmy w branży finansowej. Jesteśmy pewni, że tylko poprzez uczciwość, transparentność i elastyczność można zbudować zaufanie i stabilną pozycję rynkową.

Nasza organizacja działa tylko i wyłącznie z nastawieniem na dawanie wartości kontrahentom od 13 lat.

Czym się zajmujemy ?

Pełne bezpieczeństwo
Najniższe koszty
Przejrzyste i elastyczne procedury
Indywidualne podejście do klienta

Aktywnie inwestujemy w prawa majątkowe, nieruchomości, pochodne oraz dłużne instrumenty finansowe rynku pieniężnego i kapitałowego. Zarządzamy prawami majątkowymi własnymi i zewnętrznymi.

Przykładamy dużą wagę do standardów działania i jakości obsługi wszystkich partnerów biznesowych budując na tym swoją przewagę konkurencyjną. Naszym priorytetem jest skuteczne, ale przede wszystkim etyczne działanie prowadzące do wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa.

Specjalizujemy się także w subrogacji, a mając zorganizowane struktury również w obrocie i zarządzaniu portfelami własnych praw majątkowych.

Naszą wiarygodność biznesową potwierdza certyfikat

 

Istniejemy od

2010

roku

Zrealizowaliśmy

2458

inwestycji

Mamy

3285

dni doświadczenia w inwestycjach

Współpracujemy z

10000

podmiotów

OFERTA

Jak to działa ?

Tylko 6 prostych kroków

Uzupełnij formularz
lub Wniosek Wstępny
Nasz doradca skontaktuje
się z Tobą
Wstępną decyzję
otrzymasz maksymalnie
do 2 dni roboczych
Podejmij
decyzję
Uzupełnij
dokumenty
Podpisz
umowę

Poznaj naszych zadowolonych klientów

Pan Sebastian
Pan Sebastian

Zdjęcie autentyczne. Pan Sebastian prowadzi sieć salonów urody.

Państwo Barbara i Mirosław z Rudy Śląskiej
Państwo Barbara i Mirosław z Rudy Śląskiej

Zdjęcie autentyczne z klientami, którym sfinansowaliśmy budynek pod rodzinę zastępczą.

Pan Paweł i Piotr
Pan Paweł i Piotr

Zdjęcie autentyczne z klientami.

Pani Henryka z Katowic.
Pani Henryka z Katowic.

Zdjęcie autentyczne z klientką, której spłaciliśmy przeterminowane zobowiązania.

Pani Justyna z Białegostoku.
Pani Justyna z Białegostoku.

Zdjęcie autentyczne z klientką.

Pani Iwona ze Śląska.
Pani Iwona ze Śląska.

Zdjęcie autentyczne z klientką.

O NAS

Struktura firmy

Grupę Kapitałową KOPW tworzy KOPW Group Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii jako podmiot dominujący oraz jednostki zależne, współzależne i powiązane m.in. spółka Krajowy Obrót Papierów Wartościowych sp. z o.o. i spółka komandytowa. Podział zadań pomiędzy poszczególne podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej KOPW wynika z rozdzielenia zadań i działań związanych z kompleksowym zarządzaniem prawami majątkowymi. Taka konstrukcja porządkuje strukturę organizacyjną, umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz daje możliwość doskonałej kontroli kosztów.

W chwili obecnej struktury firmy buduje 7 departamentów. Od I połowy 2017r. KOPW zajmuje się tylko inwestycjami na publicznym (regulowanym) rynku kapitałowym, a inwestycjami na rynku niepublicznym zajmie się spółka zależna – PRIVATE EQUITY, celem poszerzenia oferty firmy o finansowanie podmiotów niedopuszczonych do obrotu publicznego. Spółka w swojej ofercie nie posiada produktów finansowych kierowanych do szerokiego rynku konsumenckiego w reżimie B2C.

Wyróżnia nas efektywność i kompleksowa oferta, z której korzystają przedsiębiorstwa prowadzące działalność na rynku polskim i za granicą. Łączymy wiedzę, kompetencje i nowoczesne technologie, żeby móc sprawnie reagować na zmiany w otoczeniu prawnym i rzeczywistości rynkowej.

Nasza Historia

Spółka KOPW rozpoczęła działalność w maju 2010 roku od inwestycji na regulowanym, publicznym rynku kapitałowym tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, początkowo w innej formie prawnej.

W 2012 roku przeszła reorganizację operacyjną i finansową rozszerzając skalę działania. Znaczny rozwój został w głównej mierze zdeterminowany poprzez powołania i przejęcia kolejnych spółek. Już w 2014r. przejęte zostały 2 duże podmioty z branży finansowej.

W 2015r. zapadła decyzja o konieczności powołania nowego podmiotu do obsługi podmiotów poza obrotem publicznym tj. spółki Private Equity. To nieustanny rozwój i nacisk na budowanie wzajemnie owocnych długofalowych relacji z kontrahentami pozwala na ciągły wzrost wartości rynkowej.

W 2016r. spółka poszerzyła skalę działania o inwestycje w portfele wierzytelności regularnych i nieregularnych na rynku polskim i UK. Obecnie spółka również aktywnie inwestuje w nieruchomości oraz udziela wsparcia finansowego dla podmiotów z zewnątrz.

 

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy podmioty szukające finansowania
z rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych z takich branż jak:Usługi medyczneFMCGNieruchomości

Nasze wartości w kontaktach
z Partnerami Biznesowymi:

 • Nie składamy obietnic bez pokrycia
 • Indywidualnie podchodzimy do potrzeb naszych partnerów
 • Szanujemy naszych konkurentów
 • Zachowujemy poufność informacji
 • Unikamy konfliktu interesów
 • Pracujemy na przejrzystych i uczciwych zasadach
 • Dążymy do długoterminowych i trwałych relacji

Zasady Dobrych Praktyk
Etyka w działalności podmiotów rynku finansowego jest niezwykle istotnym elementem, gdyż stanowi podstawę ich zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa. Mając to na uwadze przyjęliśmy Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. To zbiór 16 ogólnych i uniwersalnych zasad, które są wyrazem podstawowych wartości i ideałów etycznych przyświecających przedsiębiorstwom finansowym. Tekst Kanonu to efekt współpracy trzydziestu organizacji zrzeszających podmioty oferujące produkty i usługi finansowe, organizacji i instytucji reprezentujących interesy klientów oraz innych instytucji rynkowych, a także ekspertów ze środowiska akademickiego. Stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego rekomenduje m.in. podstawowy regulator rynku – Komisja Nadzoru Finansowego.

Nasze wartości w firmie, w kontaktach ze współpracownikami:

 • Szanujemy poglądy wszystkich pracowników
 • Dbamy o reputację firmy
 • Dbamy o dobre relacje wewnątrz Grupy Kapitałowej
 • Pomagamy sobie wzajemnie
 • Jesteśmy tolerancyjni
 • Relacje opieramy na wzajemnym szacunku i partnerstwie
 • Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje


KONTAKT

Zapraszamy do kontaku z Nami przez formularz kontaktowy


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10 stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizacji zamówienia
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres kopw@kopw.pl
  lub na adres : Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10

  Polityka prywatności ▼Zwiń ▲

   

  Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429435, posiadająca numer NIP: 5213634895

  Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K.
  ul. Domaniewska 47/10
  02-672 Warszawa

  (Zobacz na mapie)

  KOPW 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa

  Polityka Prywatności