Poznaj naszych zadowolonych klientów

Pan Jerzy z Tychów.
Pan Jerzy z Tychów.

Zdjęcie autentyczne z klientem.


KONTAKT

Zapraszamy do kontaku z Nami przez formularz kontaktowy


    Uprzejmie informujemy, że:
    a) Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10 stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
    b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień
    c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
    d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizacji zamówienia
    e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
    f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
    g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
    W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres kopw@kopw.pl
    lub na adres : Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10

    Polityka prywatności ▼Zwiń ▲

     

    Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429435, posiadająca numer NIP: 5213634895

    Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K.
    ul. Domaniewska 47/10
    02-672 Warszawa

    (Zobacz na mapie)

    KOPW 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa

    Polityka Prywatności