Polityka Prywatności

DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć nasze usługi, podnosić jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, wysyłać powiadomienia, oferty i materiały promocyjne, chronić nasze prawa i interesy oraz prawa i interesy osób trzecich, a także przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Gromadzimy Twoje dane osobowe w momencie, gdy dostarczasz je nam bezpośrednio, korzystasz z naszych produktów, usług lub strony internetowej, komunikujesz się na stronie internetowej za pośrednictwem automatycznego, wirtualnego asystenta, tj. ChatBota, korzystasz z plików cookies lub podobnej technologii, a także w momencie, gdy otrzymujemy dane osobowe od osób trzecich.

JAKIE DANE NA MÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE?

Zbieramy takie dane osobowe jak Twoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, data urodzenia, płeć, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące zatrudnienia, adres IP, numer identyfikacyjny urządzenia, informacje dotyczące lokalizacji, finansów i płatności, w tym dane dotyczące Twoich zobowiązań.

CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM?

Przesyłamy Twoje dane do innych podmiotów w związku ze świadczeniem dla Ciebie usług, gdy jest to konieczne dla tworzenia nowych usług, podczas procesu przeprowadzania oceny ryzyka kredytowego i oceny Twojej zdolności kredytowej, w procesie windykacji należności, kiedy sprzedajemy całość lub część przysługującej nam wierzytelności, a także w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA ODNOŚNIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo: (i) zażądać dostępu do swoich danych osobowych oraz poprawienia i usunięcia Twoich danych osobowych, które nie są już dłużej potrzebne do przetwarzania; (ii) zażądać ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iii) zażądać przesłania kopii Twoich danych osobowych w formie elektronicznej na Twój adres lub na adres wskazanego przez Ciebie podmiotu. Masz także prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych w lokalnym organie ds. ochrony danych osobowych. Możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych oraz zbierania i wykorzystania niektórych danych.

CZY W MOJEJ SPRAWIE PODEJMOWANE SĄ AUTOMATYCZNE DECYZJE?

W niektórych naszych procesach stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ponieważ:

 • zapewnia większą spójność lub rzetelność w procesie podejmowania decyzji (np. pomaga zmniejszyć ryzyko ludzkiego błędu lub dyskryminacji); zmniejsza to ryzyko niespłacenia pożyczki przez klientów;
 • umożliwia podejmowanie decyzji w krótszym okresie czasu niż w przypadku procesu decyzyjnego przeprowadzanego przez człowieka oraz zwiększa efektywność procesu.

CZY NAGRYWANE SĄ MOJE ROZMOWY ORAZ DLACZEGO?

Nagrywamy wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące dla celów dowodowych oraz w celu zapewnienia właściwej obsługi klienta oraz windykacji.

Nasza polityka prywatności

Vivus Finance sp. z o.o. będąca administratorem Twoich danych osobowych należy do grupy kapitałowej 4finance. W 4finance szanujemy Twoją prywatność i zapewniamy ochronę Twoich danych osobowych oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z prawem. Ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest jednym z naszych najważniejszych celów.

Nasza Polityka prywatności wyjaśnia kwestie związane z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych, które możemy o Tobie zbierać. Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, aby umożliwić Ci zrozumienie co się dzieje kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z naszych aplikacji, składasz wniosek o pożyczkę, zarówno w sytuacji gdy masz aktywną umowę jak i po jej wygaśnięciu.

Zamieszczamy również informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych na naszych stronach internetowych oraz w aplikacjach, w miejscach gdzie wydaje się to zasadne, w formie krótkich opisów lub odrębnych informacji dotyczących określonych funkcjonalności (np. o preferencjach marketingowych), prosimy zapoznaj się z tymi informacjami jako uzupełniającymi Politykę Prywatności. Niniejsza Polityka prywatności jest aktualizowana. Dlatego też powinna być okresowo poddawana przeglądom. Jeżeli okaże się to potrzebne, możemy wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki prywatności, dlatego zachęcamy do cyklicznego odwiedzania sekcji Polityka prywatności na naszej stronie internetowej. Poprzednie wersje Polityki prywatności można znaleźć w archiwum Vivus.pl lub archiwum Zaplo.

1. DLACZEGO MOJE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE i PRZETWARZANE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu świadczenia usług (zgodnie z Twoją umową pożyczki i regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną) oraz rozpatrzenia Twojego wniosku o pożyczkę (w tym ustalenia Twojej tożsamości, dokonania oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego) przed zawarciem umowy pożyczki.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe, gdy:

jest to niezbędne w celu przestrzegania naszych obowiązków prawnych, na przykład:

 • udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi kierowanych przez rzecznika praw konsumentów, UOKiK, rzecznika finansowego, KNF lub organu ds. ochrony danych osobowych,
 • wykonywanie, utrzymywanie, aktualizowanie i ewidencjonowanie danych klienta, kontrole tożsamości i ryzyka, monitorowanie i raportowanie transakcji zgodnie z zasadami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • zapewnienie odpowiedniej komunikacji, w tym związanej z odzyskiwaniem zaległych płatności;
 • prowadzenie odpowiednich rozliczeń księgowych dotyczących transakcji wypłaty kredytu i przyjmowania spłat;
 • innych właściwych obowiązków regulacyjnych, na przykład obowiązków, które są konieczne do identyfikowania i zapobiegania wszelkim nadużyciom finansowym, praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu działalności terrorystycznej i innej działalności przestępczej);

jest to niezbędne w celu wspierania naszych prawnie uzasadnionych interesów (w ograniczonym zakresie również uzasadnionych interesów podmiotów trzecich), w tym w związku z:

 • administrowaniem Twoją umową pożyczki oraz jej spłatą jak również utrzymywaniem Twoich danych osobowych w naszych systemach, w których przetwarzamy dane,
 • zabezpieczeniem naszych praw, np. w celu odzyskiwania wszelkich środków nam należnych, przesyłania wezwań do zapłaty oraz prowadzenia czynności windykacyjnych, przechowywania informacji, które mogą zostać wykorzystane jako dowody w przypadku wystąpienia sporów,
 • kontaktowaniem się z Tobą i informowaniem o wszelkich zmianach w produktach lub usługach,
 • doskonaleniem naszych produktów i usług poprzez identyfikację potrzeb klientów i rozwijanie nowych rozwiązań,
 • testowaniem, aktualizacją i wdrażaniem nowych technologii dotyczących identyfikacji, oceny ryzyka i zdolności kredytowej, zapobieganiem nadużyciom finansowym, zapobieganiem wykorzystywania w naszym serwisie niedozwolonego oprogramowania, przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej
 • zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw, w tym wyłudzeń,
 • zapewnieniem przeprowadzenia należytej oceny zdolności kredytowej, w celach statystycznych i badań rynkowych oraz w celu mierzenia lub zrozumienia skuteczności działań reklamowych skierowanych do Ciebie i innych osób,
 • realizacją i usprawnianiem działań w zakresie marketingu bezpośredniego;
 • przygotowaniem oraz realizacją sprzedaży wierzytelności lub zbyciem i reorganizacją spółki;
 • komunikowaniem się z Tobą za pomocą narzędzia ChatBot, w tym udzieleniem informacji i pomocy poprzez bazę gotowych odpowiedzi,
 • administrowaniem i doskonaleniem naszych stron internetowych oraz ich zabezpieczeniem,
 • analizą i usprawnianiem procesu korzystania ze stron, aby zapewnić, że treść tych stron jest prezentowana na Twoim komputerze w najbardziej efektywny sposób,

Mamy Twoją zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną materiałów dotyczących marketingu bezpośredniego. Możesz wycofać swoją zgodę dotyczącą marketingu bezpośredniego w dowolnym czasie.

W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące odpowiednich wyroków skazujących i przestępstw w zakresie dozwolonym przez szczegółowe krajowe przepisy prawa lub szczegółowe przepisy prawa Unii Europejskiej lub jeżeli jest to niezbędne w toczących się postępowaniach karnych.

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy pożyczki oraz niezbędne dla wykonania ustawowego obowiązku oceny zdolności kredytowej oraz identyfikacji klienta. W przypadku, gdy nie zgodzisz się na podanie tych danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy oraz dostarczać naszych produktów i usług ponieważ nie będziemy w stanie ustalić Twojej tożsamości oraz dokonać oceny zdolności kredytowej, do czego jesteśmy zobowiązani ustawowo.

W niektórych przypadkach, będziemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych (np. dane dotyczące Twojego stanu zdrowia) ? pamiętaj, że podając nam je również z własnej inicjatywy wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez nas tych informacji.

2. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

Zbieramy informacje na trzy sposoby:

 1. kiedy dostarczasz nam informacje, na przykład w rozmowie bezpośredniej,wypełniając nasze wnioski (w tym u naszych partnerów i agentów), na naszych stronach internetowych, za pomocą mediów społecznościowych, listownie, wysyłając e-maile, telefonicznie, za pośrednictwem ChatBota, za pomocą ?czatu na żywo? lub jakichkolwiek innych środków lub usług,
 2. automatycznie, kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, aplikacji lub produktów, oraz
 3. kiedy dane są nam przekazywane poprzez osoby trzecie, na przykład rejestry kredytowe, organy państwowe, nasze inne spółki z grupy kapitałowej lub partnerów lub pozyskiwane przez nas z publicznie dostępnych źródeł.

W dużej mierze zbieranie danych w sposób automatyczny odbywa się poprzez pliki cookie, śledzenie sygnałów nawigacyjnych i z wykorzystaniem podobnych technologii. Jednak nie we wszystkich ww. przypadkach zebrane informacje umożliwiają identyfikację konkretnej osoby. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie tutaj.

3. JAKIE DANE NA MÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE?

W zależności od celów zbieramy i wykorzystujemy różne dane osobowe. W tej sekcji opisano najbardziej typowe przykłady. Pamiętaj proszę, że nie wszystkie wymienione informacje są zawsze gromadzone, a poniższe wyliczenie nie jest wyczerpujące.

Informacje, które nam przekazujesz

Zbieramy wszelkie informacje, które nam przekazujesz:

? Kiedy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej, korzystasz z niej lub z aplikacji mobilnych, wypełniasz wszelkie formularze lub składasz wnioski o produkty kredytowe lub wszelkie inne produkty lub usługi na naszej stronie internetowej, u naszych pracowników lub partnerów lub w jakikolwiek inny sposób udostępniony przez nas.

Kiedy zgłaszasz problem lub komunikujesz się z nami odnośnie naszych produktów lub usług.

Kiedy uczestniczysz w grupach dyskusyjnych, wpisujesz komentarze na naszym blogu lub używasz innych mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej, kiedy uczestniczysz w promocjach lub badaniach ankietowych, innych działaniach prowadzonych za pomocą naszych stron internetowych lub mediów społecznościowych.

Kiedy przystępujesz w jakikolwiek sposób do konkursu, promocji lub badania ankietowego, w tym u naszych partnerów oraz w mediach społecznościowych.

Kiedy korzystasz z ChatBota w naszym serwisie, w tym udostępniasz dane i podajesz informacje w wiadomościach przesyłanych nam za pośrednictwem ChatBota.

Jeżeli, z jakiegokolwiek innego powodu, komunikujesz się z nami za pomocą ww. metod.

Informacje, które nam przekazujesz obejmują:

Dane identyfikacyjne: Twoje imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub numer ewidencyjny, datę urodzenia, płeć, liczbę nieletnich dzieci, Twoje zdjęcie lub wizerunek, dane z Twojego dokumentu tożsamości, podpis,

Dane kontaktowe: adres zamieszkania, zameldowania lub korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu, nagranie głosu (rozmowy przychodzące i wychodzące),

Dane dotyczące zatrudnienia: status zatrudnienia, nazwę pracodawcy, numer telefonu do pracy,

Dane finansowe: miesięczny dochód i wydatki, informacje finansowe i informacje dotyczące karty kredytowej, numer konta bankowego, transakcje na kontach bankowych,

wszelkie inne informacje, które zechcesz nam przekazać.

Informacje, które zbieramy o Tobie w sposób automatyczny.

W odniesieniu do każdej Twojej wizyty na naszej stronie internetowej lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych, zbieramy w sposób automatyczny następujące informacje:

Informacje techniczne, w tym informacje o Twoim urządzeniu, informacje związane z Twoją siecią i oprogramowaniem oraz połączeniem z Internetem, informacje dzięki którym możesz się zalogować do Twojego profilu, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki, platforma i system operacyjny, rozdzielczość ekranu, lokalizacja, kodowanie czcionek;

Informacje dotyczące Twoich wizyt, w tym pełny adres URL do strony internetowej (w tym data i godzina); produkty, które przeglądałeś lub których szukałeś, strony odsyłające/wyjścia, pliki przeglądane na naszej stronie (np. strony HTML, grafiki, itp.), czas reakcji strony internetowej, problemy z pobieraniem, czas odwiedzin pewnych stron, informacje dotyczące interakcji na stronie (takie jak przewijanie, klikanie i ruchy kursora myszy) oraz sposoby opuszczenia strony internetowej, oznaczenie daty/godziny i/lub dane dotyczące czynności użytkownika, a także każdy numer telefonu, z którego łączono się z naszym biurem obsługi klienta.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie tutaj.

Informacje, które otrzymujemy od osób trzecich.

Zwracamy się z prośbą o informacje o Tobie do osób trzecich, na przykład naszych spółek z grupy kapitałowej, naszych partnerów lub biur informacji kredytowej. Robimy to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz, kiedy jest to konieczne, uzyskujemy Twoją wcześniejszą zgodę. Otrzymujemy informacje o Tobie:

w trakcie składania przez Ciebie jakiegokolwiek wniosku o pożyczkę lub podobny produkt. Wówczas możemy:

 • szukać informacji o Tobie, Twojej zdolności kredytowej, sytuacji finansowej, obecnych i byłych zobowiązaniach i długach, sytuacji dotyczącej zatrudnienia w odpowiednich rejestrach (w tym w rejestrach zawierających informacje dotyczące dochodu, historii kredytowej, zadłużenia wobec osób trzecich, adresów, nieważnych dokumentów tożsamości, nadużyć finansowych, prania brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej oraz osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne), w agencjach, instytucjach finansowych, w naszych innych spółkach z Grupy kapitałowej, u innych osób trzecich oraz w publicznie dostępnych źródłach w tym dotyczących prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej;
 • otrzymywać informacje przekazane przez Ciebie pośrednikom kredytowym oraz naszym partnerom biznesowym w trakcie ubiegania się przez Ciebie o usługi;
 • otrzymywać informacje z banków, instytucji finansowych i płatniczych dotyczące Twoich płatności na naszą rzecz.

od spółek z grupy kapitałowej 4finance oraz partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy w zakresie konkursów, promocji lub badań ankietowych, w których uczestniczysz;

od partnerów biznesowych działających w obszarze usług technicznych, identyfikacyjnych, płatniczych i dostaw, sieci reklamowych, dostawców narzędzi analitycznych, dostawców usług wyszukiwania informacji w trakcie świadczenia nam przez nich usług; w jakimkolwiek innym przypadku, kiedy wyraziłeś zgodę na ujawnienie nam danych.

Jak długo moje dane osobowe są przechowywane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas, gdy świadczymy na Twoją rzecz usługi, a gdy przestajesz być naszym klientem, przez okres niezbędny do zabezpieczenia naszych interesów prawnych, w przypadku sporu z klientem lub gdy jest to wymagane przepisami prawa. Zazwyczaj jednak przechowujemy dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne, biorąc pod uwagę cele gromadzenia danych, tj. wypełnianie zobowiązań umownych w stosunku do Ciebie, wykonanie naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub zgodnie z wymaganiami w zakresie ustawowego okresu przechowywania danych – na przykład w niektórych krajach istnieje obowiązek przechowywania danych klientów do 10 lat do celów kontroli podatkowej lub kontroli w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.

4. CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM PODMIOTOM?

Przekazujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji naszych celów, zachowania zgodności z obowiązkami umownymi lub regulacjami prawnymi.

Przekazujemy Twoje dane naszym pracownikom w zakresie niezbędnym dla wykonywania obowiązków służbowych. Przekazujemy Twoje dane również innym spółkom z grupy kapitałowej 4finance oraz wybranym osobom trzecim, które:

pomagają nam we wspieraniu, administrowaniu i zarządzaniu naszą działalnością, na przykład poprzez analizę danych i opracowywanie strategii;

świadczą usługi w naszym imieniu polegające na identyfikacji Twojej tożsamości;

pomagają nam w naszej działalności gospodarczej, na przykład w zakresie hostingu i tworzenia stron internetowych, oceny ryzyka i wykrywania nadużyć finansowych, windykacji należności oraz obsługi klienta, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu działalności terrorystycznej,

dostarczają narzędzia analityczne do wykorzystania w naszych usługach,

dostarczają wsparcia w działaniach marketingowych np. poprzez dostosowywanie komunikacji do poszczególnych odbiorców oraz przesyłanie komunikacji marketingowej;

pomagają nam rozwijać i ulepszać nasze produkty i usługi, a także uczestniczą w oferowaniu takich produktów i usług;

W dowolnym czasie, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, możemy ujawniać informacje o wykorzystywaniu przez Ciebie naszych usług oraz o Twoich odwiedzinach na naszych stronach internetowych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, kiedy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych lub udzielania odpowiedzi na wnioski instytucji państwowych jak na przykład:

w związku z identyfikowaniem, wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom finansowym oraz ochroną przed nadużyciami finansowymi i w celu zmniejszenia ryzyka kredytowego;

w związku z identyfikowaniem, wykrywaniem i zapobieganiem działaniom związanym z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem działalności terrorystycznej;

Możemy przekazywanie Twoje dane na rzecz dostawców podobnych usług (na przykład firmom udzielającym kredyty konsumenckie), do biur informacji kredytowej oraz pośredników kredytowych, właściwych krajowych organów i organizacji pozarządowych, a także innych osób trzecich w celu zapewnienia pełnej oceny Twojej zdolności kredytowej.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym dostawcom świadczącym usługi w zakresie przetwarzania płatności podczas realizacji polecenia zapłaty lub innej płatności należnej na mocy zawartej z Tobą umowy pożyczki.

W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Twoich zobowiązań, możemy przekazać dane dotyczące Twoich zaległych zobowiązań firmom windykacyjnym, biurom informacji kredytowej oraz firmom świadczącym usługi prawne.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe analitykom i dostawcom usług w zakresie wyszukiwarek internetowych, którzy pomagają nam doskonalić i optymalizować Stronę internetową i aplikacje. Takie informacje mogą być częściowo pozyskiwane i przekazywane przez pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie tutaj.

W czasie przekazywania danych osobowych, jesteśmy zobowiązani zapewnić, że odbiorca danych stosuje te same środki bezpieczeństwa w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych, jak środki bezpieczeństwa stosowane przez nas.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane i przekazywane osobom trzecim w sposób oraz w ilości, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, w odpowiednich przepisach prawa, w umowie/-ach zawartej/-ych pomiędzy Tobą a nami, oraz w zgodach udzielanych przez Ciebie.

Czy moje dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej ?EOG?), w tym w państwach które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, na przykład USA. Może to dotyczyć takich procesów, jak przetwarzanie płatności, analiza danych (w tym nadużycia finansowe, kontrole ryzyka i wiarygodności kredytowej oraz zapewnianie kontroli niezbędnych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), gromadzenie danych o korzystaniu z naszych stron internetowych i usług, zapewnianie bezpieczeństwa, cele reklamowe (w tym reklama behawioralna) lub wsparcie w zakresie zapotrzebowania na usługi lub produkty.

W niektórych przypadkach korzystamy z mechanizmu Google reCAPTCHA do sprawdzania czy działania danego użytkownika nie są wywoływane przez oprogramowanie udające ludzi tzw. „roboty”. W tym przypadku Twój adres IP może zostać przekazany firmie Google Inc. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dokładamy wszelkich rozsądnych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych zapewniając odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możemy na przykład (i) zawrzeć z odbiorcami danych umowy powierzenia przetwarzania danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

5. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ MI PRAWA ODNOŚNIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

W zakresie danych, które przetwarzamy w naszych zbiorach masz następujące prawa:

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych.

prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych).

prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).

prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w określonych przypadkach prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

bezwarunkowe prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo ją cofnąć w dowolnym czasie. Wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem przez Ciebie zgody. Możesz wycofać zgodę na swoim profilu na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami na adres e-mail: kontakt@vivus.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 660 600 700.

Masz prawo żądać poprawienia danych, w pewnym zakresie możesz dokonać poprawienia danych samodzielnie za pośrednictwem swojego profilu klienta w naszym Serwisie.

Zawsze możesz wnieść skargę do organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych ? w celu otrzymania dalszych informacji na temat proszę zapoznać się z informacjami dostępnymi tutaj dla UE.

W celu wykonania swoich praw możesz wykorzystać następujące formularze:Prawo dostępu do danychPrawo do przenoszenia danychPrawo do usunięcia danych

W celu skorzystania z przysługujących Ci praw do żądania poprawienia danych,wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych prosimy o przesłanie odpowiedniego wniosku na adres e-mail kontakt@vivus.pl.

Możesz również skontaktować się z nami oraz złożyć żądanie poprzez telefon lub pocztę tradycyjną korzystając z danych adresowych określonych w rozdziale 9 poniżej.

Zależnie od konkretnych okoliczności związanych z czynnością w zakresie przetwarzania mogą mieć zastosowanie pewne warunki lub ograniczenia. Możemy podlegać pewnym obowiązkom prawnym lub innym okolicznościom, które nie pozwalają nam na natychmiastowe usunięcie Twoich danych.

6. CZY PODLEGAM PROFILOWANIU ORAZ CZY PODEJMOWANE SĄ AUTOMATYCZNE DECYZJE?

Podejmowanie decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany to możliwość podejmowania decyzji z wykorzystaniem środków technologicznych bez zaangażowania człowieka. Wykorzystujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ponieważ:

zapewnia większą spójność oraz rzetelność w procesie podejmowania decyzji (np. pomaga zmniejszyć ryzyko ludzkiego błędu lub dyskryminacji).

zmniejsza ryzyko niewywiązywania się z obowiązków przez klientów.

umożliwia podejmowanie decyzji w krótszym okresie czasu niż w przypadku procesu decyzyjnego przeprowadzanego przez człowieka oraz zwiększa efektywność procesu.

Korzystamy z profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie Twojego wniosku o zawarcie umowy pożyczki, aby odpowiednio Cię zidentyfikować, ocenić Twoją zdolność kredytową, wykryć i zapobiegać oszustwom oraz przestrzegać przepisów dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przyjęcie lub odrzucenie wniosku jest zwykle dokonywane automatycznie i opiera się na różnych czynnikach, które bierzemy pod uwagę w procesie decyzyjnym. W rezultacie Twoja aplikacja może zostać automatycznie odrzucona. Regularnie testujemy i ulepszamy nasze zasady i algorytmy, aby zapewnić uczciwość i skuteczność.

Korzystamy z profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez znaczącego wpływu na Ciebie w następujących przypadkach:

Kiedy przeprowadzamy sprzedaż w portfela pożyczek, w celu włączenia lub wyłączenia określonych grup umów pożyczek w oparciu o historię transakcji i związane z nią ryzyko kredytowe określone podczas transakcji,

Kiedy opracowujemy dopasowane komunikaty i kampanie dla różnych segmentów klientów (biorąc pod uwagę ich poprzednie interakcje z nami, cechy i historię pożyczek), w celu zapewnienia odpowiedniej treści komunikacji w naszej obsłudze klienta i działaniach marketingowych,

Gdy rozwijamy, ulepszamy i prowadzimy komunikację oraz działania windykacyjne wobec klientów, którzy nie wypełniają swoich zobowiązań, w celu zapewnienia odpowiednich i skutecznych środków odzyskiwania należności.

Automatyczne decyzje oraz profilowanie mogą opierać się na dowolnym rodzaju danych, na przykład:

dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie (np. w odpowiedziach na pytania ankietowe).

dane zaobserwowane na Twój temat (na przykład czas zalogowania do naszego systemu).

dane wywnioskowane, na przykład profil osoby fizycznej, który został już stworzony (np. wynik oceny zdolności kredytowej).

Informujemy, że w przypadku otrzymania decyzji wydanej w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, przysługują Ci następujące prawa:

 1. prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji;
 2. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji oraz
 3. prawo do wyrażenia własnego stanowiska.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw wystarczy, że skierujesz odpowiednie żądanie na dane wskazane w Rozdziale 9 poniżej. Decyzje, które nie są podejmowane w pełni automatyczne to takie, które mogą obejmować działania naszych pracowników. Na przykład, przed udzieleniem pożyczki zbadamy Twoją zdolność kredytową oraz w niektórych przypadkach możemy dokonać dodatkowej weryfikacji telefonicznej, co ma miejsce przed podjęciem decyzji w stosunku do osoby fizycznej.

Ponadto zgodnie z naszą umową, Twoją zgodą lub odpowiednimi przepisami prawa przekazujemy automatycznie informacje o wykonaniu Twoich zobowiązań lub zaległych płatnościach do biur kredytowych i biur informacji gospodarczych, przy uwzględnieniu warunków i kwot pożyczki.

7. CZY ROZMOWY SĄ NAGRYWANE?

Wszystkie nasze rozmowy wychodzące i przychodzące są nagrywane w celach:

zapobiegania oszustwom i innym działaniom przestępczym, ich wykrywania oraz zapewniania dowodów w przypadku prowadzenia postępowań przygotowawczych;

przeprowadzania i dokumentowania procedury identyfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

zbierania i przechowywania Twoich zgód i preferencji przekazywanych telefonicznie, aby zapewnić odpowiednią komunikację z Tobą i zachować dowód legalnego przetwarzania danych;

zapewnienia, że dostarczyliśmy Ci pełnych informacji o naszych produktach, gdy ubiegasz się o pożyczkę, zgodnie z wymogami ustawowymi;

otrzymywania, rozpatrywania i odpowiedzi na wszelkie pytania, wnioski, skargi lub spory, które mogą się pojawić;

kontroli jakości i doskonalenia naszych funkcji obsługi klienta i windykacji, w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta oraz w pełni zgodnych i etycznych praktyk windykacyjnych.

Nagrania rozmów są bezpiecznie przechowywane przez ograniczony czas w naszych systemach telefonicznych i są pobierane przez nasz personel tylko wtedy, gdy jest to wymagane do powyższych celów.

8. JAKIE ZMIANY ZOSTAŁY OSTATNIO WPROWADZONE?

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym czasie ze wskazaniem daty ostatniej zmiany niniejszej Polityki prywatności. W przypadku istotnych zmian, podkreślimy wszelkie takie zmiany oraz będziemy starali się bezpośrednio zwrócić na nie Twoją uwagę, na ile to możliwe. Będziemy również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej Polityki prywatności w naszym archiwum Vivus.pl lub archiwum Zaplo.

Od ostatniej wersji niniejszej Polityki prywatności wprowadziliśmy następujące zmiany:

Aktualizacja informacji dotyczących tego, dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe;

Rozszerzenie informacji o tym jakie dane zbieramy;

Rozszerzenie informacji o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;

Dodanie informacji o nagrywaniu rozmów;

Inne uzupełnienia w celu poprawy treści i jakości niniejszej Polityki

W celu uzyskania dostępu do poprzednich wersji Polityki prywatności proszę kliknąć archiwum Vivus.pl lub archiwum Zaplo.

9. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków lub uwag dotyczących naszej Polityki prywatności lub sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych prosimy o kontakt:

poprzez e-mail na adres: kontakt@vivus.pl.

listownie na adres: Vivus Finance sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa.

Telefonicznie pod numerem: 660 600 700.

nspektor Ochrony Danych Osobowych w Grupie 4finance: Data Protection Officer, AS 4finance Lielirbes iela 17A-8 Riga, LV-1046 Latvia.

Inspektor Ochrony Danych w Vivus Finance sp. z o.o.: Agnieszka Rowińska, iod@vivus.pl.

Vivus Finance sp. z o.o., adres: ul. Żwirki i Wigury 16c, 02-092 Warszawa, (dalej ? ?Vivus?) jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej oraz naszych produktów i usług.

Grupa 4finance oraz nasze podmioty stowarzyszone to: 4finance Group S.A. (ustanowiona w Wielkim Księstwie Luksemburga pod numerem B 195643, adres: 6, rue Guillaume Schneider, L-2522, Luxembourg), oraz spółki pośrednio lub bezpośrednio posiadane lub kontrolowane przez nią, w tym między innymi:

AS „4finance”, Lielirbes iela 17A-8, Riga, LV-1046, Latvia

SIA „4finance Media”, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia

SIA ?4finance IT?, Lielirbes iela 17A-10, Riga, LV-1046, Latvia oraz jej oddziały zlokalizowane w Unii Europejskiej

4f Sales, Inc., 18851 NE 29th Avenue, Suite 410, Miami, FL 33180, USA

Friendly Finance OÜ, Rotermanni 2, 10111 Tallinn, Estonia, oraz spółki pośrednio lub bezpośrednio posiadane lub kontrolowane przez nią

TBIF Financial Services B.V., „Westerdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, The Netherlands, oraz spółki pośrednio lub bezpośrednio posiadane lub kontrolowane przez nią

Więcej informacji na temat grupy kapitałowej 4finance i jej spółek jest dostępnych na stronie internetowej www.4finance.com/.

10. CZY JEST COŚ JESZCZE, O CZYM MUSZĘ WIEDZIEĆ?

Nasze strony internetowe i produkty mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją własną politykę prywatności. Odwiedzając lub korzystając z tych stron, podlegasz tym politykom.KONTAKT

Zapraszamy do kontaku z Nami przez formularz kontaktowy


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10 stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizacji zamówienia
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres kopw@kopw.pl
  lub na adres : Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10

  Polityka prywatności ▼Zwiń ▲

   

  Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429435, posiadająca numer NIP: 5213634895

  Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K.
  ul. Domaniewska 47/10
  02-672 Warszawa

  (Zobacz na mapie)

  KOPW 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa

  Polityka Prywatności